Δημιουργία Λογοτύπου – Logo – Branding

Το Λογότυπο πρέπει να κάνει καλή πρώτη και με διάρκεια εντύπωση. Ο σκοπός του είναι να δημιουργήσει μια αξιοσημείωτη, αναγνωρίσιμη εικόνα στο μυαλό του πιθανού πελάτη και ταυτόχρονα να μεταδώσει, στο βαθμό που είναι δυνατό, στοιχεία για την ταυτότητα της εταιρείας ή του προϊόντος. Το λογότυπο αποτελεί την καρδιά της εταιρικής ταυτότητας και πολύ συχνά είναι ένα από τα καθοριστικά στοιχεία για την εικόνα που θα αποκομίσει κάποιος για την εταιρεία σας.

Στην 2IT Design Agency η σύλληψη της ιδέας, η επιλογή των χρωμάτων, τα σχήματα και τα οπτικά και λεκτικά παιχνίδια σε συνδυασμό με τη φύση του αντικειμένου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία σας, οδηγούν σε μια επιτυχημένη εμπορικά εταιρική ταυτότητα για την επιχείρησή σας.

Η εταιρική σας ταυτότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην γενική εικόνα της εταιρίας σας. Η κατοχή μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας είναι το πρώτο βήμα στη δημιουργία του εταιρικού σας προφίλ αλλά και στην οικοδόμηση της προσπάθειας σας για επικοινωνία και marketing. Είναι το στοιχείο που την διαφοροποιεί, την ξεχωρίζει και την αναδεικνύει, πριν καν ακόμη ο υποψήφιος πελάτης έρθει σε επαφή με τα προϊόντα / υπηρεσίες της.

Το Branding περιλαμβάνει σχεδίαση

  • Λογοτύπου
  • Εταιρικών καρτών
  • Επιστολόχαρτου
  • Folder
  • Φακέλου

Δημιουργούμε μια σειρά προτάσεων-προσχεδίων βασισμένων στις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες.

Ενδιαφέρομαι Για