Προσέγγιση

Γνωριμία για κατανόηση αναγκών


Στη διαδικασία της γνωριμίας, θα εξετάσουμε μαζί τις ανάγκες σας, θα συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία και θα εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούμε στο δημιουργικό κομμάτι του έργου.
Θα σας βοηθήσουμε μέσα από εξατομικευμένα ερωτηματολόγια και την ουσιαστική κατανόηση των πραγματικών σας αναγκών να λάβετε τις απαραίτητες αποφάσεις.

Κοστολόγηση


Αφού επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα του brief, σας προσφέρουμε αναλυτική οικονομική προσφορά και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το κάθε έργο για εμάς πρέπει να είναι ξεχωριστό και να απαντά σε επίπεδο σχεδιασμού σε συγκεκριμένες, εξατομικευμένες απαιτήσεις.
Τα παραπάνω προϋποθέτουν και τον αντίστοιχο χρόνο εργασίας από την πλευρά μας ο οποίος δεν μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε δωρεάν προσχέδια.

Σχεδιασμός


Αντιλαμβανόμαστε τη διαδικασία του δημιουργικού σχεδιασμού ως την οπτικοποίηση ενός διαλόγου που χρειάζεται να κάνετε με τους πελάτες σας. Τα μηνύματα, οι ιδέες και γενικότερα το περιεχόμενο που θέλετε να επικοινωνήσετε αποτελούν για εμάς μια ιδιαίτερη σχεδιαστικά πρόκληση.
Δημιουργούμε προτάσεις που ανταποκρίνονται αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες και σχεδιάζουμε με γνώμονα τη στοχοθεσία σας.

Παραγωγή


Τα μέσα παραγωγής, τα υλικά και οι τεχνικές εφαρμογής αποτελούν ένα διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο το οποίο αλληλεπιδρά με το σύγχρονο design. Αξιοποιούμε με δημιουργικό τρόπο κάθε καινοτομία στο χώρο της τεχνολογίας και τα έργα που σχεδιάζουμε ανταποκρίνονται πάντα στις τρέχουσες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας, προσαρμόζουμε το κόστος παραγωγής προτείνοντας πρωτότυπες λύσεις.

Παράδοση


Από τη στιγμή που θα μας αναθέσετε ένα έργο, η παράδοσή του θα γίνει σύμφωνα με τον τελικό εγκεκριμένο σχεδιασμό, με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε δεσμευτεί. Τα έντυπα εργασίας με τα οποία επικοινωνούμε είναι στη διάθεσή σας και αποτυπώνουν καθαρές συμφωνίες. Συνεπώς μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα παραλάβετε αυτό ακριβώς για το οποίο πληρώσατε.

Follow Up


Αξιολογούμε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που παράγουμε δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ανατροφοδότηση που έχουμε από την αγορά και τους πελάτες μας. Η μετέπειτα συνεργασία και υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιπλέον ανάγκη προκύψει είναι δεδομένη. Σας βοηθάμε να χτίσετε μια ολοκληρωμένη και συνεπή σχεδιαστικά εικόνα προς το ακροατήριό σας. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που διασφαλίζουν τη διεύρυνση του πελατολογίου μας.

Ενδιαφέρομαι Για